fbpx

Gurmepack

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- Bu sözleşme, GURME PACK telefon danışmanlığı hattı üzerinden telefonla veya GURME PACK‘e ait  www.gurmepack.com  internet sitesinden elektronik ortamda gıda ürünleri satın alan ve bu sözleşmenin alıcı kısmını kimlik bilgilerini beyan ederek dolduran kişi (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile ‘‘Firuzköy Mahallesi, Firuzköy  Caddesi, No :126  Avcılar – İstanbul’’ adresinde bulunan satıcı CRC KURUMSAL (bundan böyle GURME PACK olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini saptanmaktadır. 2- Alıcı, GURME PACK‘in isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan yemek paketlerinin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, sözleşmenin süresi ve satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına veya telefonla iletişime uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri kayıt altına alınan telefon görüşmesinde veya elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. GURME PACK telefon kayıtları, www.gurmepack.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 3- Alıcı siparişlerini GURME PACK telefon danışmanlığı hattı üzerinden telefonla veya www.gurmepack.com web sitesine kayıt yaparak elektronik ortamda gerçekleştirir. Sözleşme tarihi, Alıcı’nın sipariş verdiği tarihtir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcı’nın sipariş ettiği paket bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır. Sözleşme, GURME PACK‘in sözleşmeye konu son günlük öğünü sözleşme koşullarında teslimi ile kendiliğinden sona erer. 4- GURME PACK, kilo vermek veya sağlıklı beslenerek formunu korumak isteyenlere Kalori bazlı Sağlıklı Yemek Paketi ve Kişiye Özel Yemek paketi olarak iki ayrı ürün paketini; beslenme planları doğrultusunda hazırladığı standart gıda paketlerini müşterilerinin adreslerine teslim ederek ölçülmüş kalori değerleri olan ürünleri tüketmelerine ve böylece kilo vermelerine veya formlarını korumalarına yardımcı olmaktadır. Bu ürünlerin alıcı tarafından alınması alıcının salt bu ürünleri satın alarak kilo vereceği garantisini vermez. Alıcı bu ürünleri tüketirken özel sağlık durumunu gözeterek gerekli olan doktor ve diyetisyen kontrolünde kendisine program üretmelidir. 5- GURME PACK günlük kalori, karbonhidrat, protein ve yağ dağılımları Alıcı tarafından, Alıcı’nın belirlediği hedef (kilo vermek, sağlıklı beslenmek) doğrultusunda seçilen beslenme planı ve kalori paketine göre hesaplanmış günlük mönüler oluşturarak Alıcı’nın adresine günlük paketler halinde teslim edecektir. Ürünlerin kalori değerleri, +/- 100 kaloriyi geçmemek üzere değişiklik gösterebilir. 6- Alıcı, siparişinin oluşturulmasında telefonla veya elektronik ortamda hedefleri, beslenme tercihleri, boy, kilo, yaş gibi özellikleri hakkında GURME PACK’e bilgiler verir ve önerilerini alır; ancak hangi standart GURME PACK paketi siparişinde bulunacağına ve hangi öğünleri tercih ettiğine Alıcı karar verir. 7- Besin kalori değerleri GURME PACK diyetisyenleri ve gıda mühendisleri tarafından organize edilen GURME PACK mönüleri hastalık, alerji gibi kişisel sağlık sorunları göz önünde bulundurulmadan hazırlandığından, Alıcı’nın bu gibi durumlarda sipariş vermeden önce doktoruna danışması gerekir. GURME PACK, Alıcı’nın hastalık veya gıda alerjisi gibi nedenlerle karşılaşılabileceği sağlık problemlerinden ve belirlediği hedefe ulaşamamasından sorumlu değildir. GURME PACK alıcıya kalori değerleri ölçülmüş gıdaları üretip göndermekle mükelleftir. GURME PACK‘in bunun dışında alıcı ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı sağlık kontrollerini yaptırıp uzman hekimlere danışarak hekim onayı ile GURME PACK ’ten kalorileri ölçülmüş ürün aldığını peşinen taahhüt eder. Alıcı’nın yaş ve kilo durumu ile ilgili bu ürünleri kullanmasından doğabilecek tüm sorunlarda alıcı sorumludur. Alıcı kilo ve yaşından, özel sağlık durumundan kaynaklanan hallerden ötürü diyet programı yapmasının uygun olmadığı hallerde GURME PACK’ten ürün almış ise bu durumda Alıcının tüm şikayetlerinden Alıcı sorumludur. GURME PACK, Alıcı veya üçüncü kişilere karşı sorumluluğu olamaz. Alıcı doktor ve diyetisyen onayı ile kendisine uygun ürün paketini kullandığını GURME PACK‘e gayri kabili rücu ile beyan ve taahhüt eder. 8- Alıcı bu sözleşmedeki tüm maddeleri gayri kabili rücu ile okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 9- Alıcı, GURME PACK gıda mühendislerinin günlük mönülerinin organize edilmesinde yol göstericilik yaptığını, GURME PACK gıda mühendisleri ile web sitesi üzerinden, e-mail yoluyla veya telefonla yaptığı görüşmelerin özel sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulmadığı genel tavsiyeler mahiyetinde olduğunu, özel sağlık sorunlarının bulunması durumunda bu görüşmelerle yetinmeyip diyetisyeni veya doktoruna danışması gerektiğini bildiğini beyan eder. 10- Ürün bedeli, Alıcı’nın seçtiği beslenme planına, kalori paketine, öğün alternatifine ve satın alınan öğün gün sayısına göre sözleşme tarihinde GURME PACK‘in www.gurmepack.com internet sitesinde ilan edilen GURME PACK telefon hattı üzerinden bildirilen bedeldir. 11- GURME PACK ürün fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Alıcının sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır. Bedel, sadece günlük paketlerdeki gıda ürünleri ve bunların teslimi içindir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile yapılır. 12- GURME PACK paketleri İstanbul İli sınırları dâhilinde; GURME PACK’in kabul edeceği bölgelere, www.gurmepack.com web sitesinde yayınlanmakta olan belirli ilçelerde Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Ürün teslimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden 2 iş gününden sonra başlanır. GURME PACK sipariş yoğunluğu veya göreceği lüzum üzerine sipariş alımlarını durdurabilir ya da sipariş talebini kabul etmeyebilir. 13- GURME PACK, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, GURMEPACK’in sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur. 14- Teslimatlar, Alıcı tarafından tercih edilen 18:00 sonrası istenilen saat diliminden birinde, günde bir defa olacak şekilde, 1 Ocak, pazar günleri, resmi tatil ve bayram günleri haricinde yılın diğer tüm günlerinde gerçekleştirilir. GURME PACK, 2 iş günü öncesinden müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı gibi mevsimsel koşulların ulaşımı aksatması halinde de GURME PACK teslimatı bu durumun ortadan kalkması tarihine kadar ertelemeye hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 15- GURME PACK günlük öğünlerin tamamını, Alıcı tarafından elektronik ortamda veya telefonla bildirilen saat diliminde, tek bir taşıma kutusu içerisinde irsaliye ile imza karşılığında teslimle yükümlüdür. Alıcı, ya da alıcının bildirdiği adreste ürünü teslim alan kişi irsaliyesini imzalamakla paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik öğün/ler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır. Alıcının belirttiği teslimat adresinde ürünü teslim alan üçüncü kişinin ürünü alması alıcının ürünü teslim aldığı anlamına gelir. Bu tip teslimatlar da alıcı ürünü teslim almadığını GURME PACK‘e karşı iddia edemez. 16- Kurye, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi GURME PACK mutfağına geri götürecek ve GURME PACK bu ürünleri imha edecektir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edeceğini ve GURME PACK’e bundan ötürü hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 17- Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dk. İçerisinde GURME PACK‘e bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde GURME PACK teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır. 18- Trafik kazası veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paketin tesliminde gecikme olması halinde; gecikmenin 2 saati aşması durumunda GURME PACK tek taraflı olarak o günkü ürünün teslimatını en geç 6 saat içerisinde götürebilecektir. 19- Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu GURME PACK‘e siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, ilk teslimatta ürün paketi ile istenildiği taktirde gönderilecektir. 20- Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, kuryeye mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilebilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç saat 16.00’e kadar GURME PACK’in 0 850 260 02 72 numaralı Hizmet Hattı’na bildirmeli ve müteakip gün gelen kurye ile sorunlu ürünü GURME PACK mutfağına geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun GURME PACK’ten kaynaklandığının tespiti halinde Alıcı, günlük paket hakkını 1 ay içerisinde dilediği herhangi bir günde kullanabilir. 21- GURME PACK ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile soğutularak paketlenir. Soğuk zincir ile teslim edilen GURME PACK yemeklerinin teslimattan sonra soğuk zincirini korumak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürün öğünlerini buzdolabında +4 derecede muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan GURME PACK sorumlu değildir. 22- Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir. 23- Ancak GURME PACK, Alıcı’nın satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebine, en az 2 işgünü öncesinden haber vermesi ve en geç iş bu sözleşmenin olağan sona erme süresini takip eden 6 ay içinde kullanması şartıyla onay verebilir. Kullanımı GURME PACK‘in onayıyla ertelenen paketlere devam edilebilmesi için Alıcı’nın talebini 2 iş günü öncesinden en geç saat 16:00’a kadar GURME PACK‘e bildirerek onay alması zorunludur. 24- Alıcı, en az 2 iş günü öncesinde saat 16:00’a kadar bildirmesi halinde, GURME PACK teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir. Alıcı, en az 2 işgünü öncesinden saat 16:00’a kadar yazılı olarak bildirerek satın aldığı paketin bakiyesini GURME PACK dağıtım ağı kapsamında başkalarına devredebilir. 25- Alıcı bu gibi taleplerini, GURME PACK Müşteri Hizmet Hattından telefon ile ya da www.gurmepack.com web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak suretiyle elektronik ortamda yapacak ve onay alacaktır. 26- Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 30 dk. içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı GURME PACK’e ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini GURME PACK’in 0 850 260 02 72 Hizmet Hattı’ndan Müşteri Temsilcilerine iletmelidir. GURME PACK teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir. 27- Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde GURME PACK‘ten hiçbir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerinin kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 28- GURME PACK, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır. 29- GURME PACK, iş bu sözleşme kapsamında Alıcı hakkında edindiği hiçbir bilgiyi hiçbir kişi ve kurumla paylaşmayacağını ve iş bu sözleşmeyle üstlendiği edimleri ifşa kapsamının dışında kullanmayacağını taahhüt eder. Alıcı’nın ödeme yaparken işlemin yapıldığı bankaya ulaştırılmakta ve provizyon alınmakta kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde GURME PACK tarafından kaydedilmemektedir. 30- Bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların hallinde GURME PACK‘in bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde parasal sınırlar dâhilinde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. CRC KURUMSAL VE ORGANİZASYON A.Ş. AD- SOYAD :                                           TARİH :                                                      İMZA :